Alfa Laval AB (ALFA)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
366.3
+0.8
(+0.22%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
362.8
368.3
Biên độ 52 tuần
252.1
403.7
Khối lượng
316,936
Giá đ.cửa hôm trước
365.5
Giá mở cửa
365.2
Biên độ ngày
362.8-368.3
Biên độ 52 tuần
252.1-403.7
Khối lượng
316,936
KLTB (3 thg)
510,483
Thay đổi 1 năm
39.82%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
413,326,315
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

648.2
NOVOb
-0.29%
68.9
NIBEb
+5.97%
351.80
EQNR
+1.49%
39.37
KNEBV
+1.00%
188.65
MOWI
+0.94%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về ALFA?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B