Alfa Laval AB (ALFA)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
389.8
+1.7(+0.44%)
Đóng cửa

Phân tích ALFA