ASSA ABLOY AB ser. B (ASSAb)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
237.0
+0.5
(+0.21%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
235.9
237.7
Biên độ 52 tuần
199.3
269.5
Khối lượng
296,443
Giá đ.cửa hôm trước
236.5
Giá mở cửa
237.4
Biên độ ngày
235.9-237.7
Biên độ 52 tuần
199.3-269.5
Khối lượng
296,443
KLTB (3 thg)
1,343,634
Thay đổi 1 năm
14.47%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,110,776,334
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

645.6
NOVOb
-0.69%
753.2
COLOb
+1.05%
143.4
ATCOa
+0.60%
68.9
NIBEb
+6.00%
10.738
IBE
-0.71%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về ASSAb?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B