Walmart Inc (WMT)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
163.91
+0.53
(+0.32%)
Đóng cửa
163.20
-0.71
(-0.43%)
Trước giờ mở cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
162.96
164.71
Biên độ 52 tuần
128.07
165.85
Khối lượng
3,366,825

Phân tích WMT

...