TotalEnergies SE (TTFNF)

Thị Trường OTC
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
65.6700
-0.9400
(-1.41%)
Đóng cửa
66.1700
+0.5000
(+0.7614%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
65.5100
66.4000
Biên độ 52 tuần
42.9600
67.5000
Khối lượng
6,664

Phân tích TTFNF