TotalEnergies SE (TOTF)

Vienna
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
62.72
+0.13(+0.21%)
Đóng cửa

Phân tích TOTF