TotalEnergies SE (TTEF)

Paris
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
61.90
+1.23(+2.03%)
Đóng cửa

Phân tích TTEF