TotalEnergies SE (TTEF)

Paris
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
60.88
-1.48(-2.37%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Tin tức TTEF