Starbucks Corporation (SBUX)

Mexico
Tiền tệ tính theo MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
1,590.00
-10.00
(-0.63%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
1,590.00
1,602.00
Biên độ 52 tuần
1,560.00
2,071.00
Khối lượng
112
Giá Mua/Bán
1,580.00 / 1,604.00

Phân tích SBUX