Exxon Mobil Corp (XON)

Xetra
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
111.800
+2.180(+1.99%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử XON

Khung Thời Gian
Daily
28/08/2023 - 27/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
111.800110.860111.800110.5801.12K+1.99%
109.620109.460110.140108.7201.56K+0.29%
109.300108.300109.480107.9401.37K+0.53%
108.720108.320108.940108.0400.88K0.00%
108.720108.320110.020108.3004.94K-0.57%
109.340108.920110.000108.6604.67K-0.76%
110.180110.760111.100110.1205.55K-0.02%
110.200109.740110.520109.3003.67K-0.24%
110.460111.620111.680110.0602.37K-0.38%
110.880108.560110.940108.5603.72K+2.01%
108.700109.760109.980108.5001.28K-0.37%
109.100106.400109.360106.4002.66K+2.54%
106.400108.500108.500106.4001.65K-1.48%
108.000106.040108.180106.0001.06K+0.95%
106.980105.860108.000105.7401.63K+0.66%
106.280105.660106.500105.3204.06K-0.41%
106.720104.980107.820104.56014.75K+2.12%
104.500105.120105.120103.8205.00K+0.38%
104.100102.880104.500102.42012.05K+1.90%
102.160101.500102.960101.1802.11K+0.79%
101.360100.960101.380100.6201.09K+0.66%
100.700100.980101.740100.4000.71K-0.30%
101.000100.200101.60099.9901.27K+1.12%
Cao nhất
111.800
% Thay đổi
11.934
Trung bình
107.183
Chênh lệch
11.810
Thấp nhất
99.990