Exxon Mobil Corp (XOM)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
18,329.00
-345.50(-1.85%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử XOM

Khung Thời Gian
Daily
07/11/2023 - 05/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
18,329.0019,300.0019,300.0017,900.006.30K-2.27%
18,754.5017,501.0018,754.5017,226.505.14K+9.04%
17,200.0016,900.0017,400.0016,397.505.03K+2.20%
16,830.0017,600.0018,235.0016,830.004.65K-4.38%
17,600.0017,900.0018,092.0016,512.0033.54K-1.46%
17,860.0019,450.0019,450.0017,080.007.98K-10.70%
20,000.0020,600.0021,200.0019,161.0038.92K-1.86%
20,380.0019,990.0021,357.5019,640.002.73K+1.95%
19,990.0018,600.0020,300.0018,200.0010.47K+7.47%
18,600.0018,650.0020,000.0017,501.0012.27K+2.11%
18,215.5018,790.0018,790.0017,701.0018.84K-3.28%
18,833.0018,090.0018,833.0017,545.009.75K+4.33%
18,051.0018,000.0018,552.0018,000.008.25K-0.87%
18,209.0018,300.0018,798.0018,000.005.66K-0.69%
18,335.0018,500.0018,990.0017,782.008.55K-2.47%
18,800.0017,921.0019,000.0017,900.008.49K+4.93%
17,917.5017,200.0017,966.5016,852.002.97K+3.38%
17,332.5017,932.0018,500.0016,828.002.04K-3.08%
17,883.0018,495.0018,853.5017,000.004.06K-4.62%
Cao nhất
21,357.50
% Thay đổi
-2.25
Trung bình
18,374.74
Chênh lệch
4,960.00
Thấp nhất
16,397.50