Exxon Mobil Corp (XOM)

Vienna
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
95.110
0.000(0.00%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Dữ liệu Lịch sử XOM

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
95.57094.55095.57094.5500.09K+2.30%
93.42093.76094.00093.4200.16K-0.67%
94.05094.89094.89094.0500.10K-1.34%
95.33095.06095.33094.6100.00K+0.38%
94.97095.34095.34094.970-1.21%
96.13095.80096.13095.8000.17K+1.25%
94.94095.13095.13094.9400.09K-0.33%
95.25095.74095.74093.7800.45K-0.19%
95.43095.27095.43095.270-0.48%
95.89096.81096.81095.8900.00K+0.15%
95.75094.83095.75094.830+1.67%
94.18095.47095.47094.180-2.29%
96.39096.19096.39095.8700.10K-0.03%
96.42097.30097.30096.4200.09K-1.74%
98.13096.68098.13096.680+1.62%
96.57096.73097.59096.5700.09K-0.01%
96.58096.95096.95096.580-0.47%
97.04097.63097.63097.040+0.01%
97.03098.60098.60097.0300.00K-2.61%
99.630100.820100.82099.630-0.32%
Cao nhất
100.820
% Thay đổi
-4.382
Trung bình
95.935
Chênh lệch
7.400
Thấp nhất
93.420