Exxon Mobil Corp BDR (EXXO34)

71.60
+1.79(+2.56%)
  • Khối lượng:
    12,659
  • Giá Mua/Bán:
    71.20/72.70
  • Biên độ ngày:
    70.56 - 72.87

Dữ liệu Lịch sử EXXO34

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
05/01/2023 - 05/02/2023
71.6071.0072.8770.5612.66K+2.56%
69.8171.7971.7969.1322.50K-2.97%
71.9572.9074.3571.8652.93K-2.20%
73.5774.9374.9370.1976.00K+1.48%
72.5073.8073.8072.3642.09K-1.72%
73.7774.1274.6373.5724.12K-0.47%
74.1272.7574.4072.6340.09K+3.58%
71.5672.0273.6671.044.30K-1.82%
72.8973.6573.6570.6026.56K-0.33%
73.1373.2674.3273.1315.44K-0.18%
73.2672.8973.7172.0831.68K+1.79%
71.9771.2072.5371.1314.76K+1.08%
71.2071.8572.7171.2013.07K-0.92%
71.8672.1172.9571.8426.53K-0.29%
72.0771.9872.0768.015.37K+0.13%
71.9872.8472.8471.477.25K+0.17%
71.8672.0772.9071.6725.64K+0.10%
71.7971.9672.2970.9818.02K+0.45%
71.4772.6272.6270.3113.91K+0.39%
71.1972.2174.2070.8425.17K-1.40%
72.2073.3773.6271.9710.12K-1.94%
73.6372.7373.6571.8949.76K+2.19%
Cao nhất: 74.93Thấp nhất: 68.01Chênh lệch: 6.92Trung bình: 72.24% Thay đổi: -0.62