Deutsche Telekom AG Na (DTEGn)

Prague
Tiền tệ tính theo CZK
Miễn trừ Trách nhiệm
532.70
0.00(0.00%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử DTEGn

Khung Thời Gian
Daily
05/10/2023 - 01/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
532.70525.00532.70525.000.32K+1.56%
532.70525.00532.70525.000.32K+1.56%
524.50524.50524.50524.501.42K-1.87%
524.50524.50524.50524.501.42K-1.87%
534.50531.40534.50531.400.02K+1.12%
534.50531.40534.50531.400.02K+1.12%
528.60527.60532.80527.600.03K-0.26%
528.60527.60532.80527.600.03K-0.26%
530.00528.00530.00528.000.05K+1.15%
530.00528.00530.00528.000.05K+1.15%
524.00524.00524.00524.000.46K0.00%
524.00524.00524.00524.000.46K0.00%
524.00524.00524.00524.000.04K+1.16%
524.00524.00524.00524.000.04K+1.16%
518.00518.00518.00518.000.04K+2.74%
518.00518.00518.00518.000.04K+2.74%
504.20504.20504.20504.200.10K+0.56%
504.20504.20504.20504.200.10K+0.56%
501.40512.00512.00501.400.43K-1.49%
509.00509.00509.00509.000.04K+2.13%
498.40498.40498.40498.400.08K+0.85%
494.20494.20494.20494.200.50K-1.16%
500.00500.00500.00500.000.01K-1.13%
505.70505.00505.70505.000.03K+0.16%
504.90504.90504.90504.900.02K+0.60%
501.90501.70501.90501.700.09K-0.10%
502.40502.40502.40502.400.00K+0.70%
498.90498.90498.90498.900.00K+2.87%
485.00485.00485.00485.000.08K+1.04%
480.00480.00480.00480.000.01K-9.89%
Cao nhất
534.50
% Thay đổi
6.24
Trung bình
514.09
Chênh lệch
54.50
Thấp nhất
480.00