Deutsche Telekom AG Na (DTEGn)

Prague
Tiền tệ tính theo CZK
Miễn trừ Trách nhiệm
532.70
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Phân tích DTEGn