Deutsche Telekom AG Na (0MPH)

Luân Đôn
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
22.36
+0.20(+0.90%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Phân tích 0MPH