Deutsche Telekom AG Na (DTEGn)

22.30
+0.10(+0.47%)
  • Khối lượng:
    8,580
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    22.09 - 22.31
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

Deutsche Telekom AG đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Dữ liệu Lịch sử DTEGn

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/03/2023 - 31/03/2023
22.3022.2022.3122.098.58K+0.45%
22.2022.1422.2122.1012.67K+0.36%
22.1221.9822.1721.8518.56K+0.80%
21.9421.7822.0021.776.24K+0.48%
21.8421.8421.9221.7819.77K+0.18%
21.8021.8321.8321.6110.77K-0.09%
21.8221.6921.8421.6916.31K+0.55%
21.7022.0322.0321.6017.01K-1.54%
22.0421.9522.0821.88103.25K+0.89%
21.8421.3821.8721.3030.30K+1.84%
21.4521.8421.9321.4413.63K-1.40%
21.7521.7821.9321.6830.23K+0.07%
21.7421.6421.9521.5021.96K+0.46%
21.6421.4121.6521.4026.64K+1.33%
21.3521.5421.5821.1814.77K-0.49%
21.4621.4021.5721.337.37K-0.53%
21.5821.4721.5921.457.25K+0.02%
21.5721.3921.6021.319.40K+0.65%
21.4321.4821.5021.4014.59K+0.02%
21.4221.3721.5321.3017.71K+0.71%
21.2721.2421.3821.097.78K+0.09%
Cao nhất: 22.31Thấp nhất: 21.09Chênh lệch: 1.22Trung bình: 21.73% Thay đổi: 4.92