Deutsche Telekom AG Na (DTE)

Milan
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
22.61
-0.03(-0.11%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử DTE

Khung Thời Gian
Daily
08/11/2023 - 08/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
22.5922.4722.6022.470.06K-0.55%
22.7222.5422.7222.531.28K+1.07%
22.4822.3822.5722.380.70K+0.22%
22.4322.3922.4322.301.04K+1.63%
22.0722.1522.1522.070.62K+0.89%
21.8821.9922.0121.881.40K0.00%
21.8821.8721.9121.840.31K+0.09%
21.8621.7521.8621.750.05K-0.86%
22.0522.2022.1922.000.76K+0.82%
21.8721.7921.8821.760.69K+0.78%
21.7021.7321.7321.660.21K-0.14%
21.7321.6121.7321.610.80K+1.71%
21.3621.4721.5021.362.69K-0.97%
21.5821.6721.6721.511.11K+0.68%
21.4321.4521.4421.420.03K+0.28%
21.3721.3721.3721.360.26K+0.23%
21.3221.7021.7021.261.07K-1.07%
21.5521.3121.5521.312.17K+0.07%
21.5321.5321.5321.530.13K-2.97%
22.1921.5722.1921.400.93K+3.09%
21.5321.4921.5321.430.74K+1.89%
21.1321.1321.1321.130.27K-0.77%
Cao nhất
22.72
% Thay đổi
6.10
Trung bình
21.83
Chênh lệch
1.59
Thấp nhất
21.13