Deutsche Telekom AG Na (DTEGn)

19.406
-0.058(-0.30%)
  • Khối lượng:
    12,655,136
  • Giá Mua/Bán:
    19.354/19.422
  • Biên độ ngày:
    19.152 - 19.544

Dữ liệu Lịch sử DTEGn

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
31/10/2022 - 30/11/2022
19.40619.50419.54419.152-0.30%
19.46419.69419.70019.4066.38M-1.17%
19.69419.74819.85019.5666.40M-0.36%
19.76619.76419.82619.6805.32M+0.32%
19.70219.58619.86219.5725.89M+0.73%
19.56019.64419.68219.5166.12M-0.21%
19.60219.52219.78219.5125.42M+0.37%
19.53019.30019.61019.288+1.02%
19.33219.04419.33219.04413.54M+2.24%
18.90819.08419.16018.7285.56M-0.58%
19.01818.96019.09618.8827.37M+0.30%
18.96218.89619.17018.8527.94M+0.44%
18.87818.86219.23618.8628.05M+0.10%
18.86019.47019.47818.60414.52M-2.82%
19.40819.39019.66418.95416.93M-1.53%
19.71019.75019.76619.5305.93M+0.19%
19.67219.64619.70219.5764.35M+0.13%
19.64619.51619.69619.4645.36M+0.19%
19.60819.55019.80019.3768.30M+1.05%
19.40419.47619.55219.2664.51M-0.49%
19.50019.49019.55619.3766.25M+0.78%
19.35019.22219.43619.2104.93M+0.97%
19.16419.25019.34219.1167.64M-0.70%
Cao nhất: 19.862Thấp nhất: 18.604Chênh lệch: 1.258Trung bình: 19.398% Thay đổi: 0.549