Deutsche Telekom AG Na (DTE)

Bucharest
Tiền tệ tính theo RON
Miễn trừ Trách nhiệm
93.81
-2.69(-2.79%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử DTE

Khung Thời Gian
Daily
14/06/2022 - 21/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
93.8193.8193.8193.810.01K-2.79%
96.5096.5096.5096.500.02K-0.99%
97.4697.4697.4697.460.03K-1.06%
98.5098.5098.5098.500.00K-9.37%
108.68108.68108.68108.680.11K-0.24%
108.94108.94108.94108.940.02K+2.43%
106.36106.36106.36106.360.02K-3.20%
109.88109.88109.88109.880.01K+0.97%
108.82108.82108.82108.820.00K-1.96%
111.00111.00111.00111.000.03K-0.31%
111.34111.34111.34111.340.00K-0.62%
112.04112.04112.04112.040.01K+2.83%
108.96108.96108.96108.960.00K-2.68%
111.96111.96111.96111.960.01K-6.70%
120.00120.00120.00120.000.03K+8.11%
111.00111.00111.00111.000.08K+5.13%
105.58105.58105.58105.580.00K+4.08%
101.44101.44101.44101.440.00K-0.35%
101.80101.80101.80101.800.01K+7.46%
94.7394.7394.7394.730.00K+0.85%
93.9393.8393.9393.831.99K+6.51%
88.1988.1988.1988.190.00K+1.65%
86.7686.7686.7686.760.00K-7.85%
94.1594.1594.1594.150.50K0.00%
94.1594.1594.1594.150.10K+0.32%
93.8593.8593.8593.850.02K-0.23%
94.0794.0794.0794.070.01K+1.87%
92.3492.3492.3492.340.01K+4.33%
88.5188.5188.5188.510.05K-1.64%
89.9989.9989.9989.990.03K-4.07%
Cao nhất
120.00
% Thay đổi
0.00
Trung bình
101.16
Chênh lệch
33.24
Thấp nhất
86.76