Costco Wholesale Corp (COST)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
596.25
+3.51(+0.59%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
596.92+0.67(+0.11%)
Biên độ ngày
590.59596.35
Biên độ 52 tuần
447.90599.94
Giá đ.cửa hôm trước
592.74
Giá mở cửa
593.28
Biên độ ngày
590.59-596.35
Biên độ 52 tuần
447.9-599.94
Khối lượng
1,424,065
KLTB (3 thg)
1,706,458
Thay đổi 1 năm
18.34%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
442,740,572
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

583.85
LLY
-1.22%
20.27
PLTR
+1.12%
75.93
MU
-0.25%
547.01
UNH
-0.74%
357.10
BRKb
-0.81%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về COST?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc