Costco Wholesale Corp (COST)

488.66
-5.87(-1.19%)
Trước giờ mở cửa
489.83
+1.17(+0.24%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    2,447,397
  • Biên độ ngày:
    484.73 - 492.70
  • Biên độ 52 tuần:
    406.51 - 612.27

Dữ liệu Lịch sử COST

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/11/2022 - 06/12/2022
488.66492.50492.70484.732.45M-1.19%
494.53498.52498.97492.113.63M-1.85%
503.86519.14519.14495.676.97M-6.56%
539.25527.41542.58522.143.60M+1.95%
528.96531.04533.72528.001.69M-0.37%
530.92530.89536.25528.941.68M-0.51%
533.66534.16535.86533.07744.22K-0.16%
534.49534.00536.80530.401.29M+0.48%
531.95529.96532.80526.681.81M+1.64%
523.37525.74527.28522.081.27M-0.06%
523.67526.87529.54518.191.58M+0.45%
521.32519.00521.79512.961.90M-0.53%
524.11521.31528.56520.171.83M-0.45%
526.47520.00529.80520.002.50M+3.29%
509.68515.77520.70509.421.82M-1.12%
515.47513.13516.84506.712.39M+0.46%
513.13504.95514.85501.403.10M+4.73%
489.97491.90497.58486.861.64M-0.57%
492.76490.73498.26484.511.71M+0.86%
488.55477.05490.00474.502.04M+0.44%
Cao nhất: 542.58Thấp nhất: 474.50Chênh lệch: 68.08Trung bình: 515.74% Thay đổi: 0.46