Costco Wholesale Corp (COST)

523.43
+6.42(+1.24%)
Sau giờ đóng cửa
521.53
-1.90(-0.36%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    2,258,725
  • Biên độ ngày:
    520.64 - 530.05
  • Biên độ 52 tuần:
    406.51 - 612.27

Bình luận COST

Bạn cảm thấy thế nào về Costco?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)