Costco Wholesale Corp (COST)

518.25
+5.66(+1.10%)
Sau giờ đóng cửa
517.01
-1.24(-0.24%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    2,021,325
  • Biên độ ngày:
    512.02 - 518.91
  • Biên độ 52 tuần:
    443.20 - 564.75

Tin tức COST