Costco Wholesale Corp DRC (COWC34)

63.90
+0.44(+0.69%)
  • Khối lượng:
    7,265
  • Giá Mua/Bán:
    63.61/66.00
  • Biên độ ngày:
    63.15 - 63.90

Dữ liệu Lịch sử COWC34

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
05/05/2023 - 05/06/2023
63.9063.4663.9063.157.27K+0.69%
63.4663.4764.0063.179.33K-1.12%
64.1866.3066.3063.2538.10K-1.26%
65.0064.3665.3164.225.72K+1.63%
63.9664.0064.6463.490.77K+0.25%
63.8063.7264.0363.221.57K+1.27%
63.0061.4063.5960.8016.11K+2.59%
61.4161.0561.4259.764.20K+2.61%
59.8560.1060.1059.523.69K-0.33%
60.0560.8860.8860.054.15K-1.69%
61.0861.9161.9160.663.80K-1.34%
61.9162.2762.2761.620.57K+0.23%
61.7761.7761.9661.383.04K+0.80%
61.2861.2061.2860.842.13K-0.16%
61.3861.3561.6460.863.06K+0.07%
61.3462.0962.0961.281.42K-1.05%
61.9962.2462.2461.703.14K+0.18%
61.8862.0062.2261.797.72K+0.06%
61.8462.1862.1861.352.02K-1.07%
62.5163.1763.1762.065.45K+0.22%
62.3761.7062.6261.4642.78K+3.93%
60.0160.0160.0160.010.00%
60.0160.9361.7060.011.24K-1.36%
Cao nhất: 66.30Thấp nhất: 59.52Chênh lệch: 6.78Trung bình: 62.09% Thay đổi: 5.03