Costco Wholesale Corp (COST)

BIVA
Tiền tệ tính theo MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
9,050.00
+90.00
(+1.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
9,049.00
9,071.19
Biên độ 52 tuần
8,465.00
11,357.75
Khối lượng
570
Giá đ.cửa hôm trước
-
Giá mở cửa
9,054.23
Biên độ ngày
9,049-9,071.19
Biên độ 52 tuần
8,465-11,357.75
Khối lượng
570
KLTB (3 thg)
1,040
Thay đổi 1 năm
-9.77%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
443,148,481
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

118.06
ABNB
+5.26%
148.82
WMT
+0.96%
442.33
LLY
+1.34%

Tin tức Costco Wholesale Corp

Phân tích Costco Wholesale Corp