Apple Inc BDR (AAPL34)

44.87
-0.13(-0.29%)
  • Khối lượng:
    117,868
  • Giá Mua/Bán:
    44.85/44.87
  • Biên độ ngày:
    44.46 - 45.03

Dữ liệu Lịch sử AAPL34

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/05/2023 - 04/06/2023
44.8745.0045.0344.46117.87K-0.29%
45.0044.8845.2444.60165.85K-0.22%
45.1044.6445.7744.64345.64K+1.05%
44.6344.6845.2644.63175.64K+0.65%
44.3443.9044.7643.5142.65K+1.56%
43.6643.5043.9943.28141.11K+0.37%
43.5042.9243.7742.87110.36K+2.11%
42.6042.1942.6642.0064.71K+0.05%
42.5843.2543.2542.58194.49K-1.55%
43.2543.2943.4243.1097.89K-1.03%
43.7043.5244.0443.52119.97K+0.64%
43.4242.7043.4942.70158.33K+1.69%
42.7042.5542.7542.08233.46K+0.21%
42.6142.1042.7042.041.35M+1.50%
41.9842.4742.6541.98118.26K-1.15%
42.4742.8443.0642.1381.63K-0.86%
42.8443.0143.2542.79104.00K-0.07%
42.8742.8943.1242.58191.36K+0.09%
42.8343.5043.5942.74190.76K-1.34%
43.4142.8043.5442.61199.16K+1.02%
42.9742.9742.9742.97+0.40%
42.8042.5043.2542.13332.93K+3.78%
41.2441.2941.8441.04254.91K-1.32%
Cao nhất: 45.77Thấp nhất: 41.04Chênh lệch: 4.73Trung bình: 43.28% Thay đổi: 7.37