Apple Inc DRC (AAPL)

4,849.00
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    4,840.00/4,841.00
  • Biên độ ngày:
    4,814.00 - 4,900.00

Dữ liệu Lịch sử AAPL

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/10/2022 - 28/11/2022
4,849.004,890.004,900.004,814.0033.14K-1.23%
4,909.504,920.004,940.004,835.005.10K-0.23%
4,921.004,980.005,048.004,910.5071.90K-1.19%
4,980.505,008.005,008.004,850.5055.76K-0.91%
5,026.005,051.005,124.004,977.5034.49K-0.28%
5,040.004,799.005,060.004,760.0067.91K+4.52%
4,822.004,800.004,844.004,737.0051.56K+0.77%
4,785.004,670.004,812.004,670.0061.92K+3.91%
4,605.004,600.004,650.004,556.0076.43K-0.40%
4,623.504,550.004,640.004,402.0037.54K+2.18%
4,525.004,256.004,529.004,255.0086.54K+9.48%
4,133.004,200.004,255.004,116.5049.82K-2.89%
4,256.004,210.004,289.004,180.0064.29K+1.21%
4,205.004,179.504,206.004,106.0046.06K-0.05%
4,207.004,248.004,273.004,097.5061.71K-1.04%
4,251.004,296.004,317.004,239.0067.83K-3.39%
4,400.004,540.004,596.004,393.0072.47K-3.71%
4,569.504,700.004,700.004,541.00104.29K-2.78%
4,700.004,735.004,754.004,667.0064.89K-1.61%
4,777.004,643.004,850.004,643.00117.15K+8.08%
Cao nhất: 5,124.00Thấp nhất: 4,097.50Chênh lệch: 1,026.50Trung bình: 4,629.25% Thay đổi: 9.71