Apple Inc BDR (AAPL34)

44.87
-0.13(-0.29%)
  • Khối lượng:
    117,868
  • Giá Mua/Bán:
    44.85/44.87
  • Biên độ ngày:
    44.46 - 45.03

Tin tức AAPL34