Amgen Inc (AMGN)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
20,182.000
+6.000
(+0.03%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
20,063.000
20,250.500
Biên độ 52 tuần
6,743.000
21,300.000
Khối lượng
530
Giá Mua/Bán
20,143.000 / 20,182.000
Giá đ.cửa hôm trước
20,176
Giá mở cửa
20,180.5
Biên độ ngày
20,063-20,250.5
Biên độ 52 tuần
6,743-21,300
Khối lượng
530
KLTB (3 thg)
647
Thay đổi 1 năm
181.97%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
534,901,181
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
262.400
Rủi ro giảm -1.980%

Mọi Người Cũng Xem

33.28
VZ
-0.03%
75.01
GILD
-0.35%
106.34
MRK
-0.37%
14.13
PLTR
+0.93%
152.74
ABBV
-0.45%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về AMGN?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Amgen Inc

Lĩnh vực
Y Tế
Nhân viên
25200
Thị trường
Hoa Kỳ

Báo cáo Thu nhập B