Amgen Inc (AMGN)

Vienna
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
200.400
0.000
(0.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
200.400
205.600
Biên độ 52 tuần
200.400
293.950
Khối lượng
0
Giá đ.cửa hôm trước
206
Giá mở cửa
205.6
Biên độ ngày
200.4-205.6
Biên độ 52 tuần
200.4-293.95
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
77
Thay đổi 1 năm
-12.53%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
534,326,594
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

Tin tức Amgen Inc

Phân tích Amgen Inc

Hồ sơ Công ty Amgen Inc

Lĩnh vực
Y Tế
Nhân viên
24200
Thị trường
Hoa Kỳ