AbbVie Inc (ABBV)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
136.87
+3.43
(+2.57%)
Đóng cửa
136.60
-0.27
(-0.20%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
133.50
136.97
Biên độ 52 tuần
131.10
168.11
Khối lượng
6,518,516
Giá đ.cửa hôm trước
133.44
Giá mở cửa
133.71
Biên độ ngày
133.5-136.97
Biên độ 52 tuần
131.1-168.11
Khối lượng
6,518,516
KLTB (3 thg)
5,873,082
Thay đổi 1 năm
-7%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
1,764,289,680
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

148.82
WMT
+0.96%
104.20
ABT
+1.34%
102.53
MMM
+8.75%

Tin tức AbbVie Inc

Phân tích AbbVie Inc

Hồ sơ Công ty AbbVie Inc

Lĩnh vực
Y Tế
Nhân viên
50000
Thị trường
Hoa Kỳ