UK Natural Gas Futures - S-2 25 (NGLNSc3)

ICE
Tiền tệ tính theo GBP
Miễn trừ Trách nhiệm
96.00
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
95.2596.00
Biên độ 52 tuần
94.50245.00
Giá đ.cửa hôm trước
95.36
Giá mở cửa
95.25
Biên độ ngày
95.25-96
Biên độ 52 tuần
94.5-245
Thay đổi 1 năm
-60.66%
Tháng
_short_s-2 25
Quy mô HĐ
10,000 MMBtu
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng

Mọi Người Cũng Xem

16,672.0
DE30
+0.12%
36,120.0
US30
+0.01%
981.28
PA
+0.46%
1,866.4
US2000
+0.06%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về NGLNSc3?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc