UK Natural Gas Futures - W-2 24 (NGLNSc2)

ICE
Tiền tệ tính theo GBP
Miễn trừ Trách nhiệm
118.94
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
118.25120.50
Biên độ 52 tuần
100.50375.00
Giá đ.cửa hôm trước
118.94
Giá mở cửa
118.5
Biên độ ngày
118.25-120.5
Biên độ 52 tuần
100.5-375
Thay đổi 1 năm
-67.02%
Tháng
_short_w-2 24
Quy mô HĐ
10,000 MMBtu
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng

Mọi Người Cũng Xem

16,331.0
DE30
+0.42%
35,967.9
US30
+0.05%
1,021.78
PA
+0.62%
1,809.6
US2000
+0.15%
2,199.50
MAL
-0.02%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về NGLNSc2?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc