Natural Gas Futures - 7/24 (NGc7)

CME
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.88
-0.07(-2.44%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
2.882.90
Biên độ 52 tuần
2.695.48
Giá đ.cửa hôm trước
2.95
Giá mở cửa
2.9
Biên độ ngày
2.88-2.9
Biên độ 52 tuần
2.69-5.48
Thay đổi 1 năm
-43.27%
Tháng
Tháng 7 24
Quy mô HĐ
10,000 MMBtu
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng

Mọi Người Cũng Xem

16,443.5
DE30
-0.11%
1,003.78
PA
-0.93%
1,859.7
US2000
-0.16%
2,202.00
MAL
-0.23%
110.45
TYH24
-0.20%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về NGc7?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc