Natural Gas Futures - 01/24 (NGc1)

CME
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.576
-0.009(-0.35%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
2.5542.581
Biên độ 52 tuần
1.9447.105
Giá đ.cửa hôm trước
2.585
Giá mở cửa
2.559
Biên độ ngày
2.554-2.581
Biên độ 52 tuần
1.944-7.105
Thay đổi 1 năm
-55.06%
Tháng
Tháng 1 24
Quy mô HĐ
10,000 MMBtu
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng

Mọi Người Cũng Xem

16,677.5
DE30
+0.16%
36,129.6
US30
+0.03%
980.78
PA
+0.41%
1,866.8
US2000
+0.09%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về NGc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc