Natural Gas Futures - 4/24 (NGc4)

CME
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.52
-0.08(-3.23%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
2.512.54
Biên độ 52 tuần
2.315.40
Giá đ.cửa hôm trước
2.6
Giá mở cửa
2.54
Biên độ ngày
2.51-2.54
Biên độ 52 tuần
2.31-5.4
Thay đổi 1 năm
-49.1%
Tháng
Tháng 4 24
Quy mô HĐ
10,000 MMBtu
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng

Mọi Người Cũng Xem

16,443.0
DE30
-0.12%
1,005.50
PA
-0.76%
1,859.4
US2000
-0.17%
2,203.00
MAL
-0.18%
110.47
TYH24
-0.18%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về NGc4?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc