Schneider Electric SE (SCHN)

154.00
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    154.00/154.04
  • Biên độ ngày:
    151.74 - 154.00
Kết quả lợi tức dự kiến trong 10 ngày

Schneider Electric sẽ công bố kết quả tài chính hàng quý của họ sau 10 ngày nữa. Các nhà giao dịch nên cân nhắc kết quả này vì giá cổ phiếu thường dao động trong khoảng thời gian này.

Dữ liệu Lịch sử SCHN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/01/2023 - 06/02/2023
154.00151.74154.00151.740.27K+1.80%
151.28150.26151.28149.961.35K+1.79%
148.62148.62148.62148.62+0.13%
148.42146.50148.42146.300.83K+0.90%
147.10147.72147.72145.720.62K+0.23%
146.76146.62148.52146.620.50K-0.20%
147.06145.62147.56145.620.68K+0.82%
145.86145.74145.86144.380.54K-0.16%
146.10146.28146.52146.100.02K+1.11%
144.50143.80144.68143.800.80K+0.17%
144.26143.96144.26143.960.11K+1.05%
142.76147.74147.74142.760.18K-4.01%
148.72147.98148.72147.980.15K+0.85%
147.46147.92147.92147.220.75K-0.77%
148.60149.98149.98148.600.07K-0.32%
149.08147.26149.08147.260.47K+1.02%
147.58147.02147.58146.640.70K+0.31%
147.12144.56147.28144.560.33K+1.93%
144.34143.96144.34143.380.61K+0.24%
144.00143.18144.00143.180.21K+2.51%
140.48140.72140.72139.440.43K+0.09%
Cao nhất: 154.00Thấp nhất: 139.44Chênh lệch: 14.56Trung bình: 146.86% Thay đổi: 9.72