Schneider Electric SA (SBGSY)

Thị Trường OTC
33.230
+0.040(+0.12%)
Sau giờ đóng cửa
33.235
+0.005(+0.015%)
- Dữ Liệu Trì Hoãn
  • Khối lượng:
    132,012
  • Giá Mua/Bán:
    0.000/0.000
  • Biên độ ngày:
    32.910 - 33.560
Kết quả lợi tức dự kiến trong 10 ngày

Schneider Electric SA sẽ công bố kết quả tài chính hàng quý của họ sau 10 ngày nữa. Các nhà giao dịch nên cân nhắc kết quả này vì giá cổ phiếu thường dao động trong khoảng thời gian này.

Dữ liệu Lịch sử SBGSY

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/01/2023 - 06/02/2023
33.23032.91033.56032.910132.01K+0.12%
33.19033.11033.36032.740255.84K+0.44%
33.04532.57033.23032.320250.78K+1.86%
32.44032.00032.44031.870332.18K+1.88%
31.84031.92032.14531.772185.52K-0.75%
32.08031.78032.20031.780154.34K+0.22%
32.01032.06032.09031.805280.89K+0.31%
31.91031.59031.97031.520129.08K+0.41%
31.78031.61431.85031.530165.94K+0.19%
31.72031.42031.73031.405228.51K+1.41%
31.28030.99031.28030.910165.00K+0.48%
31.13031.22031.28030.700357.82K-2.01%
31.76832.35032.41031.760425.62K-0.76%
32.01031.97032.18531.780357.78K-0.92%
32.30631.84032.34031.840267.25K+0.89%
32.02031.74032.06031.350366.10K+0.98%
31.71031.61031.75031.500109.60K+1.85%
31.13530.94031.14030.905337.72K+0.78%
30.89530.88031.28030.800343.05K+1.80%
30.35029.46030.38029.260542.91K+3.34%
Cao nhất: 33.560Thấp nhất: 29.260Chênh lệch: 4.300Trung bình: 31.892% Thay đổi: 13.143