Schneider Electric SE (0NWV)

165.75
+2.38(+1.46%)
  • Khối lượng:
    2,115,303
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    165.75 - 165.75
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Schneider Electric đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử 0NWV

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/05/2023 - 03/06/2023
165.75163.92165.75163.322.12M+1.46%
163.37162.08163.82161.36234.29K+1.44%
161.05162.30164.10160.764.12M-1.89%
164.15163.30166.78162.42353.74K-0.16%
164.41161.92164.46160.54568.71K+2.52%
160.37159.70162.98157.78782.94K+1.67%
157.74161.42161.58157.10850.76K-3.36%
163.23165.44165.44162.36944.96K-0.89%
164.70164.60164.78164.10204.74K-0.02%
164.73162.62165.36162.461.36M+1.56%
162.20160.72162.88160.50155.23K+1.67%
159.53157.54159.86157.54328.06K+0.78%
158.29158.14159.48157.62212.70K-0.35%
158.85158.30160.22157.742.50M+0.61%
157.89157.56158.38156.79635.00K+0.58%
156.98156.24157.58155.36294.36K+1.16%
155.18155.64156.60154.58499.34K-0.06%
155.27155.08155.64153.28384.60K-2.19%
158.74155.94159.02155.88378.06K+2.00%
155.63157.00158.02155.10286.84K-1.48%
157.97156.94158.74156.284.22M+1.34%
Cao nhất: 166.78Thấp nhất: 153.28Chênh lệch: 13.50Trung bình: 160.29% Thay đổi: 6.33