Schneider Electric SE (SCHN)

147.12
+0.06(+0.04%)
  • Khối lượng:
    578
  • Giá Mua/Bán:
    147.14/147.16
  • Biên độ ngày:
    147.12 - 147.16

Dữ liệu Lịch sử SCHN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/01/2023 - 31/01/2023
147.12147.16147.16147.120.58K+0.04%
147.06146.88147.56145.562.04K-0.68%
148.06147.50148.34146.381.29K+0.33%
147.58146.50147.76146.502.33K+0.78%
146.44146.14146.44144.481.20K+0.26%
146.06146.20147.16145.461.71K-0.14%
146.26144.04146.62143.781.52K+2.04%
143.34144.04144.40143.181.26K-0.44%
143.98147.66147.66142.862.37K-2.64%
147.88148.44149.14146.962.22K-0.30%
148.32149.46149.46147.0059.52K-0.26%
148.70149.54149.96147.341.85K-0.23%
149.04147.40149.08146.423.21K+1.07%
147.46147.18148.22145.9029.06K+0.23%
147.12144.42147.58144.301.03K+1.66%
144.72145.04145.04143.782.93K+0.18%
144.46143.32146.10142.203.59K+1.39%
142.48140.76142.48138.840.73K+1.77%
140.00139.20140.56138.863.46K+0.19%
139.74135.46140.78135.202.67K+4.16%
134.16132.84135.00132.722.26K+0.31%
133.74131.58134.60131.580.91K+1.40%
Cao nhất: 149.96Thấp nhất: 131.58Chênh lệch: 18.38Trung bình: 144.71% Thay đổi: 11.54