Schneider Electric SE (SCHN)

142.30
-7.58(-5.06%)
  • Khối lượng:
    1,213,353
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    139.92 - 149.44

Dữ liệu Lịch sử SCHN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/02/2023 - 26/03/2023
142.30148.98149.44139.921.21M-5.06%
149.88148.04149.96147.52703.98K+0.33%
149.38148.70150.26148.44608.54K+0.27%
148.98149.08150.76147.76754.91K+1.15%
147.28146.00148.34143.44953.16K+0.82%
146.08150.08151.00145.101.94M-1.88%
148.88147.30149.98144.761.55M+3.03%
144.50152.16152.18144.041.39M-5.28%
152.56149.12153.26148.34938.74K+2.61%
148.68152.52152.68147.061.31M-2.39%
152.32154.52155.24150.661.05M-3.35%
157.60154.68157.64153.80639.97K+1.59%
155.14154.02155.56153.88587.22K+0.36%
154.58155.78157.12154.50570.67K-0.63%
155.56155.92156.58155.04630.08K+0.44%
154.88154.00154.98153.58746.42K+1.18%
153.08152.42153.10151.42726.72K-0.31%
153.56154.54154.96152.66928.09K+0.95%
152.12151.30152.96150.741.04M+0.07%
152.02150.32152.72149.84745.91K+2.03%
Cao nhất: 157.64Thấp nhất: 139.92Chênh lệch: 17.72Trung bình: 150.97% Thay đổi: -4.50