San Miguel Corp Pref E (SMC2E)

76.55
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    76.55/76.60
  • Biên độ ngày:
    75.55 - 76.55
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

San Miguel Pref E đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử SMC2E

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/07/2021 - 05/06/2023
76.5575.6076.5575.555.24K+1.39%
75.5076.6576.6575.5080.39K-0.66%
76.0076.6576.6576.000.17K+0.33%
75.7576.0076.5075.753.70K-1.17%
76.6576.6576.6576.650.01K0.00%
76.6576.0076.6575.857.55K+0.86%
76.0076.0076.0076.000.50K0.00%
76.0076.0076.0076.000.16K0.00%
76.0076.0076.0076.000.20K+0.33%
75.7575.7575.7575.751.00K-0.33%
76.0076.0076.0076.000.03K0.00%
76.0076.0076.0076.001.48K-0.13%
76.1076.1076.1076.100.20K+0.13%
76.0076.0076.0076.0038.35K0.00%
76.0076.0076.0076.0060.80K0.00%
76.0076.1076.1076.0012.00K-0.52%
76.4076.4076.4076.401.30K+0.53%
76.0076.0576.0576.00242.70K-0.07%
76.0576.0576.0576.051.86K+0.07%
76.0076.0076.0076.008.70K-1.30%
77.0077.0077.0077.000.03K-0.58%
77.4577.4577.4577.450.04K+1.91%
76.0076.1576.1576.0054.20K-0.20%
76.1576.8076.8076.1547.83K-0.85%
76.8076.8076.8076.800.95K0.00%
76.8076.8076.8076.800.10K0.00%
76.8076.9576.9576.801.30K-0.19%
76.9576.9576.9576.957.42K+0.59%
76.5076.5076.5076.500.96K-0.58%
76.9576.9576.9576.954.54K+0.52%
Cao nhất: 77.45Thấp nhất: 75.50Chênh lệch: 1.95Trung bình: 76.29% Thay đổi: 0.00