San Miguel Corp Pref C (SMC2C)

76.35
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    76.30/76.35
  • Biên độ ngày:
    76.20 - 76.35
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

Dữ liệu Lịch sử SMC2C

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/07/2021 - 11/08/2022
76.3576.2076.3576.2037.22K+0.20%
76.2076.2076.2576.2023.79K-0.07%
76.2576.3076.3076.1529.45K0.00%
76.2576.2576.2576.159.74K+0.13%
76.1576.1076.3076.1063.96K+0.07%
76.1076.0076.2076.00116.49K-0.13%
76.2076.1076.2576.0024.85K+0.20%
76.0576.0076.1076.0029.05K+0.07%
76.0076.0576.0576.007.31K+0.07%
75.9576.0576.0575.9519.08K-0.13%
76.0576.2076.2075.958.15K0.00%
76.0575.9576.0575.9019.99K+0.13%
75.9575.9576.2075.9516.47K0.00%
75.9575.9576.0075.9025.44K0.00%
75.9575.9576.0075.9530.21K0.00%
75.9576.0576.0575.9552.20K-0.07%
76.0076.0076.0575.9550.79K-0.07%
76.0576.1076.1076.0043.19K0.00%
76.0576.0076.2075.9067.42K+0.07%
76.0076.5076.5075.90214.65K-0.65%
76.5077.0077.0576.00289.04K-0.71%
77.0577.8577.8577.0026.10K-1.03%
77.8578.0078.0077.855.82K-0.19%
78.0077.5078.0077.508.52K0.00%
78.0077.9578.0077.801.78K+0.52%
77.6077.8077.8077.5034.49K-0.26%
77.8077.8077.8077.802.03K+0.26%
77.6077.6077.9577.3021.86K+0.19%
77.4577.0077.4576.90140.18K+0.58%
77.0077.9078.0076.90191.12K+0.85%
Cao nhất: 78.00Thấp nhất: 75.90Chênh lệch: 2.10Trung bình: 76.54% Thay đổi: 0.00