Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay
Đóng

San Miguel Corp Pref E (SMC2E)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
76.55 0.00    0.00%
06/09 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo PHP ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Philippines
Mã ISIN:  PHY751061722 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 76.55 / 76.60
 • Biên độ ngày: 75.55 - 76.55
San Miguel Pref E 76.55 0.00 0.00%

Báo cáo Thu nhập SMC2E B

 
Được hiển thị ở đây là Bảng Báo Cáo Thu Nhập (báo cáo lợi tức) đối với San Miguel Corp Pref E, phản ánh quá trình kết quả hoạt động tài chính của công ty từ các hoạt động kinh doanh đến phi kinh doanh, chẳng hạn như tổng thu nhập, chi phí và lợi tức trong 4 kỳ gần nhất (theo quý hoặc theo năm)
Cuối Kỳ: 2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
Tổng doanh thu 394651 316765 290620 240449
Doanh thu 394651 316765 290620 240449
Doanh thu khác, Tổng số - - - -
Chi phí hàng bán, Tổng số 330560 256867 237312 196143
Lợi nhuận gộp 64091 59898 53308 44306
Tổng chi phí hoạt động 372181 269457 261656 213726
Bán/Chung/Quản trị Chi phí, Tổng số 18364 19767 23895 17583
Nghiên cứu & phát triển - - - -
Sụt giá / Khấu hao 19917 - - -
Chi phí trả lãi (Thu nhập) - Hoạt động ròng -13268 -12365 - -
Chi phí bất thường (Thu nhập) - - 449 -
Chi phí hoạt động khác, Tổng số 16608 -8294 - -
Thu nhập hoạt động 22470 47308 28964 26723
Thu nhập từ lãi (Chi phí), Phi hoạt động ròng - -21107 -11119 -17936
Lời (lỗ) bán tài sản - 2 - -
Khác, Ròng 11715 27182 1512 116
Thu nhập ròng trước thuế 10755 20124 19357 8903
Dự phòng cho thuế thu nhập 4893 6181 5350 4321
Thu nhập ròng sau thuế 5862 13943 14007 4582
Quyền lợi thiểu số 361109 357607 -12049 -5685
Vốn sở hữu trong chi nhánh - - - -
Điều chỉnh GAAP Hoa Kỳ - - - -
Thu nhập ròng trước khoản mục bất thường -7677 6336 1958 -1103
Tổng khoản mục bất thường - - - -
Thu nhập ròng -7677 6336 1958 -1103
Tổng điều chỉnh thu nhập ròng -1074 -2107 -1584 -2117
Thu nhập có sẵn với hạng mục thông thường ngoại trừ khoản mục bất thường -8751 4229 374 -3220
Điều chỉnh loãng giá 1074 2114.6 - -
Thu nhập ròng pha loãng -8751 4221.4 374 -3220
Số cổ phiếu trung bình trọng số đã pha loãng 2249.61 2518.39 2384 2384
EPS pha loãng ngoại trừ khoản mục bất thường -3.89 1.68 0.16 -1.35
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu - Phát hành chính cổ phiếu thường 0.35 0.35 0.35 0.35
EPS chuẩn hóa đã bị pha loãng -3.03 1.97 0.29 -1.35
* Trong Hàng Triệu PHP (ngoại trừ trên các hạng mục cổ phần)
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SMC2E

Viết cảm nghĩ của bạn về San Miguel Corp Pref E
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email