San Miguel Corp Pref E (SMC2E)

Philippines
Tiền tệ tính theo PHP
Miễn trừ Trách nhiệm
76.55
0.00
(0.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần
Biên độ ngày
75.55
76.55
Biên độ 52 tuần
75.55
76.55
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
76.55 / 76.60
Giá đ.cửa hôm trước
76.55
Giá mở cửa
75.6
Biên độ ngày
75.55-76.55
Biên độ 52 tuần
75.55-76.55
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
5,240
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
2,383,896,588
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích San Miguel Corp Pref E