Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay
Đóng

San Miguel Corp Pref E (SMC2E)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
76.55 0.00    0.00%
06/09 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo PHP ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Philippines
Mã ISIN:  PHY751061722 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 76.55 / 76.60
 • Biên độ ngày: 75.55 - 76.55
San Miguel Pref E 76.55 0.00 0.00%

Bảng Cân đối Kế toán SMC2E

 
Được hiển thị ở đây là Bảng Cân Đối Kế Toán đối với San Miguel Corp Pref E, trong đó tóm tắt tình hình tài chính của công ty bao gồm tài sản, nợ phải trả và vốn cổ đông trong từng kỳ trong số 4 kỳ với ngày tháng kết thúc gần đây nhất (theo quý hoặc theo năm).
Cuối Kỳ: 2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
Tổng tài sản lưu động 831368 741725 714842 691409
Tiền mặt và Khoản đầu tư ngắn hạn 303803 301385 300030 320703
Tiền mặt - - - -
Tiền mặt & những khoản tương đương tiền mặt 302944 301385 300030 320703
Đầu tư ngắn hạn 542 - - -
Tổng khoản phải thu, Ròng 222189 184288 161808 131848
Tài khoản phải thu - Giao dịch, Ròng 122540 184288 161808 131848
Tổng số hàng trữ 187207 142145 144315 133604
Chi phí trả trước 99916 113907 108689 105254
Tài sản lưu động khác, Tổng số 18253 - - -
Tổng tài sản 2221901 2094332 2051653 1992135
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Ròng 761647 742423 733217 714121
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Gộp 1018009 1006969 990997 966101
Khấu hao tích lũy, Tổng số -256362 -264546 -257780 -251980
Lợi thế thương mại, Ròng 130492 130269 130081 130044
Vô hình, Ròng 209078 198135 190979 179487
Đầu tư dài hạn 99321 166820 166793 167801
Thương phiếu phải thu - Dài hạn 99649 - - -
Tài sản dài hạn khác, Tổng số 170700 114960 115741 109273
Tài sản khác, Tổng số 3425 - - -
Tổng nợ ngắn hạn 676403 580190 525036 482965
Nợ phải trả 238289 - - -
Khoản phải trả/Dồn tích - 202657 194579 174508
Chi phí trích trước - - - -
Thương phiếu phải trả/Nợ ngắn hạn 242147 174638 190779 173388
Phần cho thuê vốn/nợ dài hạn đến hạn phải trả 153397 170824 112280 111212
Nợ ngắn hạn khác, Tổng số 42570 35328 27398 23857
Tổng nợ phải trả 1539238 1406118 1725023 1667518
Tổng nợ dài hạn 811795 776023 796677 773766
Nợ dài hạn 747909 708892 725108 697849
Nghĩa vụ cho thuê vốn 63886 67131 71569 75917
Thuế thu nhập bị hoãn lại 30653 29872 28742 27293
Quyền lợi thiểu số 361109 357607 354609 356041
Nợ phải trả khác, Tổng số -1387252 -1277630 19959 27453
Tổng vốn sở hữu 682663 330607 326630 324617
Cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn, Tổng số 10187 - - -
Cổ phiếu ưu đãi - Không thể bồi hoàn, Ròng - -67083 -67083 -67083
Cổ phiếu thường, Tổng số 16443 16443 16443 16443
Vốn đã góp bổ sung 177719 177719 177719 177719
Lợi nhuận giữ lại (Thâm hụt lũy kế) 217820 227736 224337 224509
Cổ phiếu quỹ - Loại thường -144363 -67093 -67093 -67093
Bảo lãnh nợ ESOP - - - -
Lời (Lỗ) chưa nhận thấy - 148 269 312
Vốn sở hữu khác, Tổng số 404857 42737 42038 39810
Tổng nợ phải trả & vốn cổ đông 2221901 2094332 2051653 1992135
Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 2383.9 2383.9 2383.9 2383.9
Tổng số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành - 1007.24 1007.24 1007.24
* Trong Hàng Triệu PHP (ngoại trừ trên các hạng mục cổ phần)
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SMC2E

Viết cảm nghĩ của bạn về San Miguel Corp Pref E
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email