Marathon Petroleum Corp (MPC)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
143.22
-5.70(-3.83%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
143.40+0.18(+0.13%)
Biên độ ngày
143.10147.76
Biên độ 52 tuần
104.32159.65
Giá đ.cửa hôm trước
148.92
Giá mở cửa
147.65
Biên độ ngày
143.1-147.76
Biên độ 52 tuần
104.32-159.65
Khối lượng
3,308,765
KLTB (3 thg)
3,176,004
Thay đổi 1 năm
31.05%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
379,697,277
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

125.06
PSX
-2.07%
54.71
O
-0.38%
257.53
CI
-0.10%
118.26
ALB
+4.41%
145.29
FSLR
-6.50%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về MPC?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Marathon Petroleum Corp

Lĩnh vực
Năng lượng
Nhân viên
17800
Thị trường
Hoa Kỳ