Alphabet Inc Class C (ABECG)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
123.02
+0.78
(+0.64%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
123.02
123.86
Biên độ 52 tuần
80.93
130.96
Khối lượng
119

Phân tích ABECG