Alphabet Inc Class C (GOOG)

Santiago
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
136.44
+16.73(+13.98%)
Đóng cửa

Phân tích GOOG